commodity prices 18.09.2023 chotila marketing yard na bhav|chotila BHAV |saurashtra aajn bajar bhav