VYM【米国高配当ETF】20株保有の配当金!~2021年12月編~

高配当ETFのVYMの配当金についてまとめました!~2021年12月編~

SPYD【米国高配当ETF】200株保有の配当金!大幅減配!!~2021年12月編~

HDV【米国高配当ETF】20株保有の配当金!~2021年12月編~
https://www.youtube.com/watch?v=n54-tWKBGcI